İletişim Bilgileri
İzmir Psikolog Doğan Tura
İzmir Psikolog

Otizm Spektrum Bozukluğu

resim
Kısa adıyla otizm olarak bilinen otizm spektrum bozukluğu (OSB), karmaşık bir gelişim bozukluğu olarak bilinmektedir. Nörolojik bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkan bu durum, son derece geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir. Belirtiler ve şiddeti kişiden kişiye farklılık gösteren bu OSB iletişimde zorluk, tekrarlayıcı davranışlar ve sosyal etkileşimde sorunlar ortaya çıkarabilir. 
Genellikle çocukluk döneminde başlayan bu sorun bazı vakalarda ilerleyen zamanlarda fark edilebilir. Bu kişiler belirli sınırlar içerisinde olmaktan hoşlanır ve bu sınırlar dışında çıkmaktan kaçınırlar. Bireyin toplum içerisinde, okulda, sosyal hayatta ve çalışma yaşamında sorunlar ile karşılaşmasına neden olan bu hastalık uygun tedavi yöntemleri ile tedavi edilmelidir. 

Otizm Spektrum Bozukluğu Çeşitleri


Günümüzde otizmin pek çok farklı çeşidi bulunmaktadır.
Asperger sendromu 
Çocukluğun dezintegratif bozukluğu
Önceden tanımlanmamış gelişimsel bozukluk gibi birbirinden bağımsızlıkları kabul edilmiş olan tıbbi durumların hepsini kapsamaktadır. 
Otizm spektrum bozukluğu çeşitleri bireyin farklı açılardan değerlendirilmesini ve bu yönde tedavi planı oluşturulmasını sağlar. Tanısı pek çok faktörün detaylı olarak incelenmesini gerektiren ve kişiye özel tedavi planı ile yönetilmesi gereken bu hastalıkta erken teşhis son derece büyük önem taşır.

Otizmin Nedenleri 


Nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte araştırmacılar çeşitli faktörlerin etkileşimlerinin otizmi ortaya çıkardığını düşünmektedir. Bu faktörler arasında;
Genetik yatkınlık 
Çevresel etkiler
Prenatal faktörler
Beyindeki gelişimsel faktörler yer almaktadır. 
Otizmin nedenleri son derece karmaşıktır. Bu nedenle kimi zaman altta yatan hiçbir neden olmadan karşılaşılan vakaların olduğu da bilinmektedir. 

Otizmin Belirtileri


Son derece geniş bir yelpazedeki semptomları ile karakterize edilen karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olan otizmin belirtileri ise; genel anlamda sosyal etkilemiş ve iletişim zorlukları, dil ve iletişim zorlukları, davranışsal ve ilgilere yönelik kısıtlamalar, duygu algılaması ve işleme farklılıkları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu genel belirtiler açılacak olursa;
Göz teması kurmakta zorlanma
Duygusal ifadeleri anlamada güçlük
Sözsüz iletişimde zorluklar
Konuşma gelişiminde gerilik veya geç başlama
Anlaşılabilir olmayan veya tekrarlayıcı dil kullanım
Tekrarlayıcı davranışlar ve hareketler
Dar ve yoğun ilgi alanları
Rutinlere sıkı sıkıya bağlılık veya değişime direnme
Duyu hassasiyeti veya arama
Duyusal bilgiyi işleme ve yorumlama farklılıklarıdır. 
Bu belirtilerin varlığı halinde erken dönem tedavi başlatılması hastalığın kontrol altına alınmasında önemli rol oynamaktadır. 

Otizmin Tedavi Yöntemleri 


Kesin tedavisi olmamakla birlikte bu hastalığın varlığı halinde planlanacak olan profesyonel destek tedavileri semptomların minimal düzeye çekilerek hastanın yaşam konforunu artırmaktadır. Hastalara uygulanan tedavi biçimleri arasında ise; eğitim terapileri, aile terapileri, diğer terapiler, ilaç tedavisi, duygusal ve davranışsal terapiler, ergoterapi ve fizyoterapi şeklindedir. Aynı zamanda uygulanacak olan aile destek programları da otizmin göstergelerini azaltmakta faydalı olmaktadır. 
Otizmin tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi almak ve kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri ile tedavi almak için İzmir Psikolog Doğan Tura’dan randevu alabilirsiniz. 

Otizm Spektrum Bozukluğu