İletişim Bilgileri
İzmir Psikolog Doğan Tura
İzmir Psikolog

Okula Uyum Sorunları

resim
Okula uyum sorunları kapsamında her öğrencide bu durumu görebilmek mümkündür. Herhangi bir cinsiyet ya da yaş fark etmez. Sonucunda eğitime uyum problemleri yaşanır. Yaşanan bu sıkıntılar öğrenme güçlüğünü ve diğer ilişkilerde problemleri beraberinde getirebilir.
Ailevi bazı nedenler ya da duygusal sorunlar yüzünden öğrencilerde okula uyum sorunları görülebilir. Bu problemleri yaşayanlarda akademik performans düşer. Ayrıca uzun vadede başarıyı etkileyen sorunlar görülür. Öğrenci sürekli okuldan kaçmak ister.

Okula Uyum Sorunları Nedir?


Okula uyum sorunları nedir diye bakıldığında öğrencinin okula başladığı andan ya da devam ettiği sürece kadar uyum zorluğunu ifade eder. Bu durum karşısında öğrenme güçlüğü görülür. Ayrıca çeşitli yaş grupları arasında ortaya çıkabilir. Mutlaka önlem alınması gereken bir durumdur. Aksi halde öğrencinin başarısı olumsuz yönde etkilenir.
Uyum sorunu çeşitli yaş gruplarında akademik performansı düşüren en büyük etkenler arasında sayılır. Çeşitli becerilerin kazanılmasına yönelik yeni ortama uyum sağlamak zordur. Ayrıca sosyal ve ekonomik durum bu problemleri ortaya çıkarabilir. Örneğin koleje giden bir öğrencinin devlet okuluna devam etmesi uyum sorunlarını beraberinde getirebilir.

Okula Uyum Sorunları Nedenleri?


Okula uyum sorunları nedenleri arasında her birey için farklı nedenler görünebilir. Sonucunda yaygın olarak görülen bazı durumlar şu şekildedir;
  • Ayrılık korkusu 
  • Sosyal becerilerde eksik hissetme
  • Dil engelleri 
  • Öğrenme güçlüğü 
  • Ailesel problemler 
  • Duygusal sorunlar
  • Daha önceki olumsuz deneyimler 
Bakıldığında her birineden farklı sonuçlar ortaya çıkarır. Ama her birinin detaylı incelenmesi gerekir. Ancak bu sayede okula uyum sorunlarına çözüm bulunabilir. Bununla birlikte performansı etkileyen bu durumun destekle birlikte müdahale edilmesi öğrencinin hem aile hem de arkadaşlarıyla sosyal becerisini artırır.

Okula Uyum Sorunları Kimlerde Görülür?


Okula uyum sorunları kimlerde görülür diye baktığımızda her yaştan ve her cinsten öğrencide görülebilir. Bunun için erken müdahale oldukça önemlidir. Çünkü yaşanan sorunlar ilerleyen zamanlarda akademik performansı düşürebilir. Bununla birlikte sosyal anlamda bazı problemleri beraberinde getirir. Öğrenci ilişki kurmak istemez ve bulunduğu ortamı kabul etmez. Bu şekilde devam ettiğinde yalnızlık ve dışlanma söz konusu olur. 
Her öğrenci grubunda görülen uyum sorununa müdahale erken yapıldığında aile ve profesyonel uzman tarafından iş birliği sağlanır ve kısa süre içerisinde büyük bir yol kat edilir. Öğrenci daha önce yaşadığı olumsuzlukları bir daha yaşamaz. Bu sayede akademik başarı düşmez. Kısa süre içerisinde öğrenci yinelenir ve kendini iyi hissettiği bir ortamda eğitimine devam eder.

Okula Uyum Sorunları Tedavisi


Okula uyum sorunları tedavisi kapsamında konuşma terapisi ya da aile terapisi yapılabilir. Ek olarak farklı tedavi yöntemleri uzman tarafından belirlenir. Çünkü yaşanan her neden birbirinden farklıdır. Bu durumda sonuç bireysel olmalıdır. Yaklaşımlar mutlaka aile katılımı ile gerçekleşmelidir. Bu konuda profesyonel hizmet için İzmir psikolog Doğan Tura’dan yardım alabilirsiniz.

Okula Uyum Sorunları