İletişim Bilgileri
İzmir Psikolog Doğan Tura
İzmir Psikolog

Çocuk ve Ergen Psikolojisi

resim
Bireyin kişilik, davranış ve duygusal gelişiminde önemli bir yer tutan çocukluk ve ergenlik dönemleri son derece hassas zaman aralıklarıdır. Bu dönemlerde edinilen davranışlar ve kişilik özellikleri kişinin tüm hayatını etkilemektedir. Bu nedenle bu dönemlerin sağlıklı bir biçimde geçirilmesi kritik nokta olarak görülmektedir. 
Çocuk ve ergen psikolojisi çalışmaları bu dönemlerden geçen bireylere ve onların yakın çevrelerinde doğru yönlendirmeler için destek sağlamaktadır. Çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerinin doğru bir biçimde desteklenmesi öncelikli olarak ailede başlamaktadır. Tüm hayatı etkileyecek olan doğru bir eğitim ile doğru davranışlar edinilmesi kişinin eğitim, iş ve özel yaşamında başarılı ve mutlu olmasını sağlamaktadır.

Çocuklarda Psikolojik Gelişim


Çocuklarda psikolojik gelişim doğumla başlayan ve ergenlik dönemine kadar süren bilişsel, duygusal, sosyal ve davranışsal alanları etkileyen bir süreçtir. Büyük değişimlerin yaşandığı bu süreç çocukların çevresiyle etkileşim içinde olarak kendisini tanımasını ve dünyayı algılamasını şekillendirir. Çocuklarda psikolojik gelişimin aşamaları ise;

  • Duygusal ve sosyal gelişim: bağlanma, empati ve arkadaşlık
  • Bilişsel gelişim: algı ve dikkat, dil gelişimi
  • Motor gelişim: gross motor becerileri, fine motor becerileri
  • Kimlik gelişimi: benlik algısı, toplumsal roller
Bilişsel ve duyusal regülasyon: duyguları tanımı ve ifade etme, problem çözme becerileri şeklindedir. 
Çocukların bu alanlardan herhangi birinde sorun yaşaması tüm hayatını etkileyebilecek sorunların doğmasına neden olabilmektedir. 

Ergenlerde Psikolojik Gelişim


Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olarak tanımlanan ve genel olarak 12-18 yaşlarını kapsayan ergenlik dönemi fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel açılardan pek çok değişimin yaşandığı bir süreçtir. Ergenlerde psikolojik gelişimin ana hatları dikkate alındığında ise; kimlik ve benlik gelişimi, duygusal gelişim, sosyal gelişim, bilişsel gelişim, risk alma davranışları, bağımsızlık ve sorumluluk öne çıkmaktadır. 
Ergenlerde psikolojik gelişim, süreçleri aileler tarafından hassasiyet ile karşılanması gereken bir olgudur. Bu dönemde ailelerin ergeni her yönüyle anlamaları, ergen tarafından bu sürecin konforlu bir biçimde geçirilmesi için son derece önemlidir. 

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Alanında Uygulanan Tedaviler


Çocuk ve ergenler için içerisinde bulundukları süreci daha iyi atlatabilmeleri adına uygulanan çeşitli psikolojik tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Çocuklarda veya ergenlerde ortaya çıkan psikolojik sorunların alanında uzman bir psikolog tarafından yönetilmesi sağlıklı bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktadır. 
Çocuk ve ergen psikolojisi alanında uygulanan tedaviler ise; bilişsel davranışçı terapiler, oyun terapisi, aile terapisi, sanat terapisi, ilaç tedavisi, duygusal destek ve danışmanlık şeklinde sınıflandırılmaktadır. 
Çocuk veya ergenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanacak olan tedavi yöntemi alanında uzman psikoloğun çocuk veya ergeni incelemesi sonucunda belirlenmektedir. İzmir Psikolog Doğan Tura çocuk ve ergen psikolojisi alanında uygulamış olduğu tedaviler ile pek çok çocuğun ve ergenin hayatına dokunmaktadır. Unutulmamalıdır ki yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkan pek çok psikolojik sorunun kökeninde çocukluk veya ergenlik döneminde çözüme ulaştırılamamış psikolojik sorunlar yatmaktadır. 

Çocuk ve Ergen Psikolojisi