İletişim Bilgileri
İzmir Psikolog Doğan Tura
İzmir Psikolog

Cinsel Terapi Danışmanlığı

resim
Cinsel terapi danışmanlığında bireylerin tam ve bütün olmasının önündeki en büyük engellerden biri olan cinsel sorunlar, sadece fiziksel cinsellik açısından değil, bireylerin hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını dikkate alan bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu sayede cinsel sorunları çözmenin yanı sıra çiftlerin birbirlerini daha yakından tanımaları, birbirlerinin hem fiziksel, hem duygusal hem de entelektüel ihtiyaçlarına cevap verebilecek uyumlu bir birey olmaları amaçlanmaktadır.
Bir başka deyişle cinsel terapi danışmanlığı, bireylerin cinsel sağlık ve ilişkilerle ilgili sorunlarını ele almak için bir uzman tarafından sağlanan destek ve rehberliği ifade eder. Bu terapi türü, cinsel işlev bozuklukları, ilişki sorunları, cinsel kimlik ve yönelimle ilgili zorluklar gibi çeşitli konuları kapsayabilir. Sorunların bu şekilde ele alınması, daha tatmin edici ve sağlıklı bir cinsel yaşam elde edilmesine yardımcı olur.

Cinsel Terapi Danışmanlığının Özellikleri


Cinsellik, yaşam boyunca insan olmanın merkezi bir yönüdür ve cinsiyeti, cinsiyet kimliklerini ve rollerini, cinsel yönelimi, erotizmi, hazzı, yakınlığı ve üremeyi kapsar. Cinselliğin deneyimlenmesi ve ifade edilmesi; düşüncelerde, tutumlarda, fantezilerde, inançlarda, arzularda, davranışlarda, değerlerde, rollerde, uygulamalarda ve ilişkilerdedir. Cinsellik bu boyutların tümünü içerse de bunların hepsi her zaman yaşanmaz veya ifade edilmez. 

Cinsellik birçok faktörün etkileşiminden etkilenir. Bu faktörler; sosyal, biyolojik, psikolojik, kültürel, ekonomik, politik, hukuki, etik, tarihi, dini ve manevi faktörlerdir. Cinsel sağlık, cinsellikle ilgili olarak fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal bir iyiliktir. Sadece hastalığın, fonksiyon bozukluğunun veya sakatlığın olmaması değildir. Cinsel sağlık demek, cinselliğe ve cinsel ilişkilere olumlu ve saygılı bir yaklaşımdır.  Ayrıca şiddetten, zorlamadan ve ayrımcılıktan uzak, hem zevkli hem de güvenli cinsel deneyimlerdir.  

Cinsel terapi danışmanlığının bu bağlamda önemi bir hayli büyüktür. İnsanlar için, çoğunlukla da ilişki yaşayan bireyler için, cinsel konulara odaklanan özel bir danışmanlık şeklidir. Terapist, net bir şekilde bir ilişki geliştirmeye yardımcı olmaya çalışır. Tanımlanmış sorunda terapinin amacı, bu sorun üzerinde çalışmak ve onu çözmek veya neden olduğu sorunların yaşamın ve cinsel yaşamın üzerinde daha az etkiye sahip olmasını sağlamanın yolunu bulmaktır. Cinsel terapi danışmanlığının özellikleri şunlardır:

Bu terapi, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine dayanır. Kişisel bilgilerin ve duygusal konuların güvenli bir ortamda paylaşılmasını sağlar.
Cinsel terapi danışmanlığı, bireylerin cinsel sağlık ve ilişkilerle ilgili sorunlarını anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme süreci, bireyin cinsel geçmişi, ilişki geçmişi, duygusal durumu ve mevcut sorunları hakkında bilgi edinmeyi içerir.
Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, cinsel terapi danışmanları genellikle kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, bireyin hedeflerine, ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre şekillendirilir.
Cinsel terapi, farklı tedavi yaklaşımlarını içerebilir. Bu yaklaşımlar arasında bilişsel davranışçı terapi, duygusal odaklı terapi, çift terapisi, cinsel eğitim ve beceri geliştirme bulunabilir.
Cinsel terapi danışmanlığı, bireylere cinsel sağlık, cinsel fonksiyonlar, ilişki dinamikleri ve cinsel kimlikle ilgili konularda bilgi ve eğitim sağlar.
Çiftlerin ilişki sorunlarını ele almak için cinsel terapi danışmanları çift terapisi ve ilişki danışmanlığı sağlar. Bu süreçte, çiftlerin iletişim becerilerini geliştirmeleri, çatışmaları çözmeleri ve daha sağlıklı bir ilişki kurmaları amaçlanır.

Cinsel Terapi Danışmanlığına Kimler Gider?


Genellikle cinsel terapi danışmanlığı, cinsel işlev bozukluğuna veya partnerler arasındaki önemli cinsel iletişim sorunlarına odaklanır. Cinsel terapi danışmanlığı genellikle yönlendiricidir. Terapistler; aktif olur, sorular sorar ve sıklıkla doğrudan önerilerde bulunur. Ev ödevi egzersizleri yapar ve terapi hedeflerini desteklemek amacıyla bilgi verir. İzmir Psikolog Doğan Tura, bir cinsel terapi danışmanı olarak konuyu anlamaya ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur. 

Cinsel terapi danışmanlığına kimler gider sorusu, sıklıkla sorulan sorular arasındadır. Her yaştan, cinsel yönelimden, cinsiyetten, dinden ve etnik kökenden insanlar cinsel terapi danışmanlık yardımını seçebilir. Cinsel terapi danışmanlığı, cinsel kimlik sorunlarıyla uğraşmak isteyen bireyler, cinsel yakınlığı artırmak isteyen çiftler, cinsel işlevlerinden memnun olmayan kişiler, cinsellik konusunda iletişimlerini artırmak isteyen çiftler için uygundur. 

Cinsel terapi danışmanlığına başvuran tek bir tip insan yoktur. Cinsel terapi danışmanına görünmek için yukarıda bahsedilenlerden çok daha fazla neden vardır. Sorunlar çok spesifik olarak cinsiyetle ilgili olduğunda veya cinsellik, konunun merkezi bir parçası gibi göründüğünde, bir cinsel terapi danışmanlığı hizm
Cinsel Terapi Danışmanlığı