İletişim Bilgileri
İzmir Psikolog Doğan Tura
İzmir Psikolog

EMDR Terapisi

resim
Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), travmatik anıları işleme, duygusal rahatlama ve psikolojik sağlığı iyileştirme amacı taşıyan bir terapi yaklaşımıdır. Dr. Francine Shapiro tarafından 1980'lerde geliştirilen bu terapi yöntemi, özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer travma sonucu oluşan psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkili olarak kullanılmaktadır. İzmir Anka Psikoloji Merkezi ile tüm desteği almanız kısa süre içerisinde mümkün olmaktadır. 

EMDR Terapisinin Temel İlkeleri


EMDR'nin temelini oluşturan bilateral uyarım, genellikle göz hareketleriyle sağlanır. Terapist, hastanın gözleri üzerinde yönlendirilmiş hareketlerle çalışarak, beynin sağ ve sol yarımkürelerini etkileyerek duyarsızlaştırma ve yeniden işleme sürecini başlatır. EMDR, terapötik süreci belirli aşamalara bölerek ilerler. Bu aşamalar içinde geçmişteki travmatik anılar ele alınır, bu anılarla ilişkili duygusal ve bilişsel yükler azaltılır ve pozitif kaynaklar güçlendirilir. Uzman Psikolog Doğan Tura ile tüm ihtiyacınızı karşılayabilir ve profesyonel destek alabilirsiniz. 
Terapinin bu aşamasında, hastanın zihnindeki travmatik anılar duyarsızlaştırılır. Göz hareketleri veya başka bir bilateral uyarım tekniği kullanılarak, kişi bu anıları düşündüğünde hissettiği yoğun duygusal tepkiler azaltılmaya çalışılır. Yeniden işleme aşamasında, terapist ve hasta birlikte travmatik anının anlamını ve kişinin bu anıyı nasıl algıladığını gözden geçirir. Negatif inançlar değiştirilir ve pozitif inançlar güçlendirilir. EMDR terapisinin son aşamasında, bireyin duyarsızlaştırılmış ve yeniden işlenmiş anılarının sağlıklı bir şekilde bütünleşmesi hedeflenir. Kişi, geçmişteki travmatik deneyimlerle barışık bir şekilde yaşamaya yönlendirilir. İzmir Anka Psikoloji Merkezi ile tüm desteği almanız kısa süre içerisinde mümkün olmaktadır. 

EMDR Terapisinin Kullanım Alanları


EMDR, travmatik olaylara bağlı olarak gelişen TSSB'nin tedavisinde etkili bir yöntemdir. Savaş, saldırı, cinsel taciz gibi ciddi travmatik deneyimlere maruz kalan bireylerde kullanılır. EMDR, genel anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete, panik atak gibi anksiyete rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcı olabilir. Depresyonun altında yatan travmatik deneyimlerin işlenmesinde EMDR terapisi kullanılır. Geçmişteki acı verici hatıraların etkilerini azaltarak depresyon semptomlarını hafifletebilir. EMDR, bağımlılıkla mücadelede, özellikle travmatik kökenli bağımlılıkları ele almak için kullanılabilir. Alkol, madde bağımlılığı gibi durumların tedavisine katkı sağlayabilir. Fobiler ve korkular, travmatik deneyimlere dayanabilir. EMDR terapisi, bu korkuların kökenini anlamaya ve duyarsızlaştırma süreciyle bu korkuların etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Uzman Psikolog Doğan Tura ile tüm ihtiyacınızı karşılayabilir ve profesyonel destek alabilirsiniz. 

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)


EMDR, obsesyon ve kompulsiyonların temelinde yatan travmatik deneyimleri işleyerek OKB semptomlarının hafifletilmesine katkıda bulunabilir. EMDR, sahne korkusu, performans kaygısı ve benzeri durumlarla başa çıkmak için etkili olabilir. Bireyin geçmişteki olumsuz performans deneyimleriyle baş etmesine yardımcı olabilir. Cinsel travmalar sonucu ortaya çıkan cinsel işlev bozuklukları, EMDR terapisi ile işlenerek cinsel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir. İzmir Anka Psikoloji Merkezi ile tüm desteği almanız kısa süre içerisinde mümkün olmaktadır. 

EMDR Terapisinin Avantajları


EMDR, diğer terapi yöntemlerine göre daha kısa sürede etki gösterebilir. Belirli bir problem üzerinde odaklanarak hızlı sonuçlar alınabilir. EMDR terapisi, çoğu durumda elde edilen iyileşmelerin uzun süreli olduğu görülmüştür. Bir kez işlenen travmatik deneyimlerin etkileri, uzun vadeli olarak azaltılabilir. Geleneksel terapilere kıyasla, EMDR terapisi sırasında hastanın travmatik anılarını detaylıca anlatması gerekmez. Bu, konuşma zorluğu yaşayan veya duygusal olarak rahatça ifade edemeyen bireyler için avantajlı olabilir. EMDR, geniş bir yelpazedeki zihinsel sağlık sorunlarına uygulanabilir. Travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, depresyon, fobiler, bağımlılık gibi birçok alanda etkili olabilir. EMDR terapisi, bireyin travmatik anılarına daha sağlıklı bir perspektiften bakmasını sağlar. Bu da bireyin kendisini daha güçlü, kontrol sahibi ve yeniden yapılanmış hissetmesine yardımcı olabilir. Uzman Psikolog Doğan Tura ile tüm ihtiyacınızı karşılayabilir ve profesyonel destek alabilirsiniz. 

EMDR Terapisi